Imieniny i data

Dzisiaj jest: 30 Październik 2020    |    Imieniny obchodzą: Zenobii, Edmunda, Przemysawa

01

cze

Protokół 4/2018 Drukuj
Terminarz - Terminarz

                                                       Protokół nr 4 /2018

z zebrania Rady Osiedla Likusy w dniu 9 kwietnia 2018 r.

W zebraniu uczestniczyło 7 członków RO, dzielnicowy Policji Marek Kordowski                     i dzielnicowa Policji Kamila Bałdyga oraz dzielnicowa Straży Miejskiej Patrycja Krzywonos. Zebranie otworzył Przewodniczący RO Edward Nowakowski, który przywitał zebranych         i zaproponował następujący porządek obrad:

  1. Wykonanie ustaleń z poprzedniego zebrania RO

a) porządek na ul. Bałtyckiej przy sklepie spożywczym Jana Antoniuka – Straż Miejska i Policja

b) ustalenie daty przeglądu pozimowego osiedla – Straż Miejska i Wojciech Łukaszewicz (do 25.04.2018 r.)

c) porządkowanie placu zabaw - 14.04.2018 r. (sobota) godz. 12.00

- napisać ogłoszenie i zamieścić na stronie internetowej + tablice – odpowiedzialni: Danuta Piotrowicz i Józef Gołaszewski

d) protokół z zebrania – Danuta Piotrowicz i Józef Gołaszewski

e) Dzień Dziecka (Janusz Kojrys) 9.06.2018 r. godz. 12.00

- opracowanie programu przez Komisję Sportowo - Rekreacyjną

(Piotr Źródlewski, Stanisław Kardaś, Jolanta Kaczmarek)

  1. Montaż progów zwalniających na ul. Jagodowej - propozycja ustawienia odpowiednich znaków drogowych (do 30 km/godz. na Likusach Górnych)

3. Przygotowanie do XX tegorocznych Warmińsko–Mazurskich Dni Rodziny      20.04.2018 r. - odpowiedzialna Ewa Spirydowicz

     4. Propozycja dot. maksymalnej ilości zezwoleń na sprzedaż alkoholu na osiedlu

- czas sprzedaży napojów alkoholowych (propozycja od 22.00 do 6.00)

- zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych (odpowiedź na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )

     5. Wyjazd do Białegostoku – zwiedzanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku – bezpłatnie dnia 21.04.2018 r. (w sobotę)

W programie zwiedzanie zakładu, obiad

Wyjazd z Dworca PKS w Olsztynie o godz. 8.40, powrót z Białegostoku o godz. 16.30 (tel. 524 479 745) organizator MPEC w Olsztynie

6. Obchody VIII rocznicy Katastrofy Smoleńskiej - zapalenie zniczy 10.04.2018 r. godz. 8.30

7. Wywieszenie flagi na murze biura RO w dniu 1.05.2018 r. – odpowiedzialny Kazimierz Awramik

8. Wolne wnioski

Następne zebranie 7.05.2018 r.

Ad. 1

Straż Miejska zajęła się sprawą bałaganu przy ul. Bałtyckiej w okolicy sklepu Jana Antoniuka. Przeglądu osiedla mają dokonać: Wojciech Łukaszewicz, Piotr Mikulski - Bąk i przedstawiciel ZDZiT.

Zaplanowano porządkowanie placu zabaw w dniu 14.04.2018 r. od godz. 12.00. Ogłoszenie o formacie A3 nt należy napisać do środy i wywiesić w sklepach, na tablicach, przy kościele, poczcie. Na plac należy przyjść z grabiami. Przewodniczący RO załatwi czarne worki na odpady zielone.

Protokół z zebrania winien być napisany i wywieszony na tablicy oraz zamieszczony na stronie internetowej RO w ciągu 7 dni.

Na dzień 9.06.2018 r. o godz. 12.00 wyznaczono organizację Dnia Dziecka u Janusza Kojrysa na Redykajnach. Komisja Sportowo – rekreacyjna ma opracować program (Piotr Źródlewski, Stanisław Kardaś, Jolanta Kaczmarek).

Ad. 2

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie przesłał do RO pismo mieszkańca ul. Jagodowej i zwrócił się z prośbą o wydanie opinii w sprawie montażu progów zwalniających na ul. Jagodowej.

W przypadku pozytywnej opinii RO w tej sprawie, Rada winna wskazać lokalizację urządzenia/urządzeń spowalniających, z zastrzeżeniem, że progi nie powinny być umieszczone bliżej niż 40 m od skrzyżowania, 220 m od łuku drogi oraz 30 m od przejścia dla pieszych.

W sprawie progu zwalniającego przy ul. Jagodowej opracowano ankietę. Dotychczas 4 mieszkańców wypowiedziało się „za”, zaś 2 „przeciw”. Do 24.04.2018 r. należy poczekać z ankietą dot. progów zwalniających i mieć na uwadze ograniczenia prawne

dot. ich instalowania. Jest nowy znak drogowy: „obszar skrzyżowań równorzędnych”.

W strefie zamieszkania są 3 utrudnienia.

Ad 3

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz Rada ds. Rodzin Województwa Warmińsko – Mazurskiego organizują w dniu 20.04.2018 r. spotkanie poświęcone omówieniu przygotowań do tegorocznych XX Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny przebiegających pod hasłem „Rodzina – Dom – Ojczyzna ‘’

W trakcie spotkania przedstawione zostaną dobre praktyki, które mogą stać się inspiracją do zaplanowania i zorganizowania nowych, ciekawych inicjatyw w ramach lokalnych Dni Rodziny. Omówione zostaną także działania, które zostały dotychczas zrealizowane w ramach XX Dni Rodziny oraz są planowane do podjęcia. Uczestnicy spotkania będą mogli również odebrać nieodpłatnie plakaty promujące tegoroczne Dni Rodziny oraz Biuletyny Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Spotkanie odbędzie się w Warmińsko – Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w sali 160. o godz. 10.00.

Udział należy zgłosić do dnia 12.04.2018 r. mailowo na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie pod nr (89) 521 95 24

RO Likusy nie będzie angażować się w Dni Rodziny.

Ad. 4

RO nie zgłasza uwag dotyczących ilości zezwoleń na sprzedaż alkoholu na Osiedlu Likusy (czasu sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych)

Ad. 5

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku to jedna z pierwszych      w Polsce instalacji termicznego przekształcania odpadów w energię elektryczną i cieplną. MPEC organizuje wyjazd autokarem do tego zakładu celem przekonania władz Olsztyna i samorządu     do budowy takiego zakładu w Olsztynie.

Ad. 6

Członkowie RO dysponujący wolnym czasem w dniu 10.04.2018 r. będą uczestniczyć           w obchodach VIII rocznicy Katastrofy Smoleńskiej.

Ad. 7

Kazimierz Awramik został zobowiązany do wywieszenia flagi na murze RO w dniu 1.05.2018 r. - Święto Pracy

2.05.2018 r. to Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

3.05.2018 r. to święto Narodowe trzeciego Maja – uchwalenie Konstytucji 3 Maja

W załączeniu lista obecności członków RO Likusy i gości

Na tym zebranie zakończono.

Danuta Piotrowicz                                       Edward Nowakowski

Zmieniony: piątek, 01 czerwca 2018 11:14
 
s
© 2008 Rada Osiedla Likusy w Olsztynie | Joomla Template by vonfio.de