Imieniny i data

Dzisiaj jest: 30 Październik 2020    |    Imieniny obchodzą: Zenobii, Edmunda, Przemysawa

01

cze

Protokół 5/2018 Drukuj
Terminarz - Terminarz

                                                       Protokół nr 5 /2018

z zebrania Rady Osiedla Likusy w dniu 7 maja 2018 r.

W zebraniu uczestniczyło 10 członków RO oraz dzielnicowa Policji Kamila Bałdyga. Zebranie otworzył Przewodniczący RO Edward Nowakowski, który przywitał zebranych i zaproponował następujący porządek obrad:

1. Wykonanie ustaleń z poprzedniego zebrania:

a) porządek na ul. Bałtyckiej,

b) przegląd pozimowy osiedla,

c) sprzątanie osiedlowego placu zabaw,

d) wywieszanie protokołów z zebrań na tablicy ogłoszeń i zamieszczanie na stronie internetowej RO Likusy.

e) uwagi i zapytania do Straży Miejskiej i Policji

2. Zgłaszanie projektów do Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 do 15.05.2018 r.

a) powołanie Zespołu Koordynującego do OBO (członek z RO Likusy Piotr Źródlewski)

b) proponowany wniosek osiedlowy do Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (kontynuacja budowy chodnika na ul. Akacjowej)

3. Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka 10.06.2018 r. (w niedzielę)            u Janusza Kojrysa o godz. 13.00

a) opracowanie programu przez Komisję Sportowo – Rekreacyjną (Piotr Źródlewski, Stanisław Kardaś, Jolanta Kaczmarek) do 15.05.2018 r. + plakat (Edward Nowakowski)

b) załatwiona Karuzela Kultury i wata cukrowa

c) wyznaczenie osób odpowiedzialnych za organizację festynu

4. Wynik ankiety z ul. Jagodowej w sprawie progów zwalniających – pismo do ZDZ i T

5. Projekt programu „ Przywitanie lata” 16.06.2018 r. o godz. 15.00

6. Zmiana sekretarza Rady Osiedla + uchwały

7. Wolne wnioski

Następne zebranie 4.06.2018 r.

Ad. 1

Na zebraniu w dniu 9.04.2018 r. członkowie RO wnioskowali do dzielnicowej Straży Miejskiej Patrycji Krzywonos i dzielnicowego Policji Marka Kordowskiego                            o uporządkowanie nieutwardzonej drogi na skarpie od strony ul. Bałtyckiej między sklepem Jana Antoniuka a posesją przy ul. Wędkarskiej 69. Na zebraniu w dniu 7.05.2018 r. nie było tych osób.

W dniu 14.04.2018 r. od godz. 12.00 do 15.00 członkowie RO sprzątali osiedlowy plac zabaw – grabili suche liście. ZDZiT wywiózł zebrane w workach odpady zielone.                            Po uporządkowaniu tego terenu pojawiły się osoby spożywające piwo, które pozostawiły butelki po piwie i stare połamane krzesła ogrodowe.

 Rada Osiedla zwróciła się na swojej stronie internetowej do wszystkich mieszkańców          o zwrócenie uwagi na to, kto przebywa na placu i pije piwo lub wyrzuca stare meble.

Zgłaszać można do Straży Miejskiej lub Policji.

Brak jest obecnie pracownika do porządkowania terenów zielonych na osiedlu obsługującego miejsca nie objęte przez ZDZiT.

Protokół z zebrania w dniu 9.04.2018 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń przy ul. Bałtyckiej.

Ad. 2

Rada Osiedla Likusy nie jest upoważniona do zgłaszania wniosków do OBO. Mogą to zrobić członkowie RO jako mieszkańcy tego osiedla. Złożony został wniosek o przeprowadzenie      II etapu remontu chodnika na ul. Akacjowej.

Projekt do Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 można złożyć do 15.05.2018 r.       W tym celu należy zebrać 10 podpisów. Wniosek może dotyczyć zdrowia, polityki senioralnej i społecznej, infrastruktury miejskiej (chodniki, place zabaw, małe inwestycje). Limit wartości wniosku osiedlowego wynosi 110 000 zł, zaś limit wartości wniosku zintegrowanego 300 000 zł. Wypełnione formularze można złożyć online (www.glosujobo.olsztyn.eu), w Ratuszu – Pl. Jana Pawła II 1, w Punkcie Obsługi Mieszkańców – w Galerii Warmińskiej, w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych – ul. Tarasa Szewczenki 1, do urny na złożenie wniosku – wszędzie tam, gdzie są urny z logo.

Powołany został Zespół Koordynujący, w skład którego wchodzą przedstawiciele rad osiedli, m. in. Piotr Źródlewski z RO Likusy.

Ad. 3

Zaplanowano na dzień 10.06.2018 r. (w niedzielę) o godz. 13.00 zorganizowanie Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka u Janusza Kojrysa w Redykajnach.

Do 15.05.2018 r. Komisja Sportowo – Rekreacyjna w składzie: Piotr Źródlewski, Stanisław Kardaś, Jolanta Kaczmarek ma opracować program imprezy, zaś Edward Nowakowski        ma załatwić plakat.

Zamówiona jest Karuzela Kultury i wata cukrowa. Należy poszukać sponsorów np. w formie obiadów, lizaków, lodów itd. Za imprezę zapłacono już wcześniej Januszowi Kojrysowi 1300,00 zł. Za utrzymanie domeny RO poniosła w tym roku koszt 573,00 zł. W 2017 r. zapłaciła 370,00 zł, zaś w 2016 r. 300,00 zł.

Ad. 4

RO Likusy wystosowała w dniu 12.05.2018 r. pismo do ZDZiT w sprawie progów zwalniających na ul. Jagodowej, w którym podała, że w m-cu kwietniu 2018 r. doręczyła wszystkim mieszkańcom ulicy Jagodowej (od ulicy Letniskowej do Wczasowej) ) 30 sztuk ankiet z zapytaniem, czy wyrażają zgodę na zamontowanie na tej ulicy progów zwalniających celem zmniejszenia ruchu. W załączeniu był wzór ankiety.Na ww. ankiecie wypowiedziało się 8 mieszkańców, w tym 4 osoby udzieliły odpowiedzi TAK (numery domów: 10, 23, 26, 29). Jak wynika z przeprowadzonego sondażu, mieszkańcy tej ulicy nie są zainteresowani problemem zainstalowania progów spowalniających. Jednocześnie poinformowano,              że na Osiedlu Likusy ulica Jagodowa nie jest jedyną, na której nie ma progów zwalniających. Na całym Osiedlu obowiązuje prędkość do 40 km/godz., o czym informują ustawione znaki drogowe. Wypełnione ankiety znajdują się w dokumentach R.O, Likusy.

Ad. 6

Od 7.06.2018 r. sekretarzem RO Likusy będzie Ewa Spirydowicz. Przeprowadzono glosowanie, w wyniku którego 8 osób było „za”, 2 osoby wstrzymały się. Wydano 2 uchwały w tej sprawie.

Ad. 7

RO Likusy poszukuje osoby chętnej do pracy na podstawie umowy zlecenia do utrzymania porządku na osiedlowym placu zabaw. Osoba chętna winna zgłosić się do Edwarda Nowakowskiego zam. przy ul. Wędkarskiej 69 A; tel. (89) 523-89-10; 785 934 767; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

W załączeniu lista obecności członków RO Likusy i gości, 2 uchwały

Na tym zebranie zakończono.

Danuta Piotrowicz                                       Edward Nowakowski

Zmieniony: poniedziałek, 31 grudnia 2018 10:37
 
s
© 2008 Rada Osiedla Likusy w Olsztynie | Joomla Template by vonfio.de