Imieniny i data

Dzisiaj jest: 30 Październik 2020    |    Imieniny obchodzą: Zenobii, Edmunda, Przemysawa

31

gru

Protokół 6/2018 Drukuj
Terminarz - Terminarz

                                                      Protokół nr XII / 2018

z zebrania Rady Osiedla Likusy w dniu 4 czerwca 2018 r.

W zebraniu uczestniczyło 8 członków RO oraz dzielnicowy KMP młodszy aspirant Marek Kordowski i dzielnicowa KMP starszy sierżant Kamila Bałdyga. Zebranie otworzył Przewodniczący RO Edward Nowakowski, który przywitał zebranych i zaproponował następujący porządek obrad:

  1. Straż Miejska i Policja:

- zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo ze względu na zbliżający się okres wakacyjny

- ograniczenie prędkości pojazdów na ulicy Bałtyckiej i ulicach osiedlowych Likus

  1. Pismo do ZDZiT w sprawie poprawy bezpieczeństwa i wygody życia mieszkańców
  2. Odpowiedź do ZDZiT w sprawie progów zwalniających na ulicy Jagodowej
  3. Zatrudnienie kosiarza od 1.06.2018 r.
  4. Organizacja festynu rodzinnego w dniu 10.06.2018 r. o godz. 13.00:

- nagłośnienie, zaproszenia, plan działania, zabawy dla najmłodszych, konkurs dla opiekunów dzieci

     6.   Impreza Przywitanie lata w dniu 16.06.2018 r. lub 23.06.2018 r.

  1. Przekazanie obowiązków sekretarza Rady Osiedla Likusy

- przekazanie książki korespondencyjnej protokołów i uchwał do 30.06.2018 r.

  1. Wolne wnioski

Następne zebranie 3.09.2018 r.

Ad 1.

Dwaj motocykliści (czerwony i czarny motocykl) urządzają sobie wyścigi od ulicy Letniskowej i w dół ulicą Bałtycką.

Nad jeziorem Ukiel i na Osiedlowym Placu Zabaw przy ul. Bałtyckiej 45 spożywany jest alkohol. Na ulicach Likus pojawiły się dziki, które wywracają kontenery na odpady              w poszukiwaniu pożywienia. Nie wolno dokarmiać dzikich zwierząt, ani ich dotykać.

Na przystanku nr 51 przy ulicy Bałtyckiej stale jest wybita szyba.

Obowiązuje zakaz wjazdu do lasu, a pomimo to ludzie wjeżdżają do niego. W lesie nie wolno rozpalać ogniska.

Na zjeździe z wiaduktu kolejowego jest niebezpieczna trasa rowerowa. Istnieje duże zagrożenie dla kierowców przy zjeździe z wiaduktu w ulicę Grabową. Członkowie RO zaproponowali, aby były tam pasy dla pieszych w formacie 3 D, tak jak w Lidzbarku Warmińskim.

Na ulicy Starobałtyckiej rowerzyści zagrażają mieszkańcom kamienicy wychodzącym           z budynku wprost na publiczny wąski chodnik. Zgodnie z obowiązującymi przepisami rowerzyści mają prawo jeździć tam po chodniku.

Wg członków RO kary za przekraczanie prędkości przez kierowców są nieadekwatne            do sytuacji.

Ad. 2

RO wysłała w maju 2018 r. pismo dotyczące konieczności wykonania niezbędnych prac celem poprawy bezpieczeństwa i wygody życia na naszym osiedlu:

1. oczyszczenia linii brzegowej plaży osiedlowej w zatoce Kopernika na Jeziorze Ukiel,

2. konserwacji drewnianych mebli na plaży osiedlowej,

3. dowiezienia piasku na plaży osiedlowej,

4. jak najszybszego zamontowanie ślizgawki wodnej oraz bojek ograniczających miejsce     do kąpieli,

5. ustawienia dodatkowych koszy na odpady oraz ich systematyczne opróżnianie                   na osiedlowym placu zabaw przy ulicy Bałtyckiej 45,

6. ustawienia na okres letni toalety na osiedlowym placu zabaw,

7. wymiany piasku w piaskownicy na osiedlowym placu zabaw.

Ad. 3

RO wysłała w maju 2018 r. odpowiedź na pismo ZDZiT z dnia 9.03.2018 r. oraz na treść załączonego e-maila mieszkańca z ulicy Jagodowej w sprawie progów zwalniających na ulicy Jagodowej

Ad. 4

Od 1.06.2018 r. zatrudniony jest pan Henryk Ginc do koszenia terenu zielonego.

Ad. 5

Festyn rodzinny odbędzie się 10.06.2018 r. (w niedzielę) od 13.00

Będą vouchery od członkini RO – Marzeny Hajdukiewicz.

Koszt festynu 1300,00 zł. Należy zakupić jednorazowe łyżki, miski.

Dla opiekunów dzieci należy zorganizować konkurs wiedzy o Olsztynie..

Należy przygotować zaproszenia na festyn dla Prezydenta Miasta Olsztyn Piotra Grzymowicza, radnych: Mariana Zdunka, Roberta Szewczyka, Haliny Ciunel, Dyrektora Biura Rady MiastaMarty Kilanowskiej - Lebiedzińskiej, Danuty Maksymowicz z Biura Rady Miasta, przewodniczących rad osiedli: Ryszarda Lasmanowicza z RO Gutkowo, Jana Piekarskiego z RO Redykajny.

Na festynie będzie pielęgniarka – bratowa Edwarda Nowakowskiego, przedstawiciele Straży Miejskiej.

Ad. 6

Przywitanie lata będzie przełożone na wrzesień 2018 r. Imprezę można połączyć                    z głosowaniem na OBO, będzie urna.

Ad. 7

Od 7.06.2018 r. nastąpi zmiana sekretarza RO.

Należy przekazać:

- książkę korespondencyjną,

- książkę protokołów z numeracją narastającą od początku kadencji i uchwał z numeracją narastającą od początku kadencji.

Numer protokołu z zebrań – cyfra rzymska narastająca od początku kadencji łamana przez dany rok.

Numer uchwały: nr protokołu z zebrania rzymską cyfrą narastającą od początku kadencji, na którym wydano uchwałę, łamane przez nr uchwały cyfrą arabską narastającą od początku kadencji, łamane przez dany rok

np. protokół nr I/2017 z dnia 16.01.2017 r., uchwała Nr I/1/2017

W załączeniu lista obecności członków RO Likusy i gości

Na tym zebranie zakończono.

Danuta Piotrowicz                                       Edward Nowakowski

Zmieniony: poniedziałek, 31 grudnia 2018 11:05
 
s
© 2008 Rada Osiedla Likusy w Olsztynie | Joomla Template by vonfio.de