Imieniny i data

Dzisiaj jest: 30 Październik 2020    |    Imieniny obchodzą: Zenobii, Edmunda, Przemysawa

07

sty

Protokół 7/2018 Drukuj
Terminarz - Terminarz

Protokół NR XXII/2018

z zebrania Zarządu Osiedla LIKUSY z dnia 10.07.2018 r.

W zebraniu uczestniczyło 6 członków Zarządu Osiedla w.g. listy obecności.

Zebranie otworzył Przewodniczący Zarządu Osiedla Edward Nowakowski, który przywitał zebranych i przedstawił przedmiot obrad.

Przewodniczący poinformował zebranych, że przyczyną zwołania zebrania Zarządu Osiedla jest konieczność rozpatrzenia pisemnej petycji mieszkańców ulicy Rakowej z dnia 4.06.2018 r. postulującej usunięcie z ulicy znaku drogowego D-40.

W związku z petycją Przewodniczący przeprowadził ankietę wśród mieszkańców ulicy Rakowej.

Ankieta zawierała pytanie: czy jest Pan/Pani za pozostawieniem znaku D-40 na ulicy Rakowej.

Rozdano wśród mieszkańców 26 ankiet. Na adres korespondencyjny wpłynęło 17 wypełnionych ankiet, w tym 4 ankiety anonimowe. Łącznie opinię wydało 21 osób – mieszkańców ulicy Rakowej, z których 16 osób wypowiedziało się za pozostawieniem znaku, a 5 osób jest za usunięciem znaku.

Zarząd Osiedla jednogłośnie postanowił:

  1. 4 ankiety anonimowe potraktować jako głosy nieważne, ponieważ uniemożliwiają weryfikację faktycznego stanowiska mieszkańca.
  2. Wobec znaczącej przewagi opinii mieszkańców opowiadających się za pozostawieniem znaku – Zarząd Osiedla nie poprze wniosku autorów petycji o pomoc w likwidacji znaku.
  3. O zajętym stanowisku zawiadomić autorów petycji na podany adres korespondencyjny informując, że wyniki ankiety pozostają w dokumentach Rady Osiedla – do wglądu zainteresowanych.

Na tym zebranie zakończono.

Ewa Spirydowicz                                                                                   Edward Nowakowski                                                            

Zmieniony: poniedziałek, 07 stycznia 2019 11:06
 
s
© 2008 Rada Osiedla Likusy w Olsztynie | Joomla Template by vonfio.de