Imieniny i data

Dzisiaj jest: 30 Październik 2020    |    Imieniny obchodzą: Zenobii, Edmunda, Przemysawa

07

sty

Protokół 9/2018 Drukuj
Terminarz - Terminarz

Protokół NR XXV/2018

z zebrania Rady Osiedla LIKUSY z dnia 05.11.2018 r.

W zebraniu uczestniczyło 13 członków Rady Osiedla w.g. listy obecności. Ponadto w zebraniu uczestniczyła Dzielnicowa Kamila Bałdyga.

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Osiedla Edward Nowakowski, który przywitał zebranych i zaproponował porządek obrad:

  1. Uwagi i propozycje Policji i Straży Miejskiej,
  2. Działanie Zespołu Informacyjnego,
  3. Powołanie nowego składu Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego,
  4. Zapoznanie zebranych z treścią pisma do ZDZiT zgodnie z podjętą uchwałą,
  5. Wystąpienie do ZDZiT w sprawie wykonania w przyszłym roku:

- odnowy i renowacji mebli na plaży osiedlowej,

- ustawienia toalety na placu zabaw,

- wymiana piasku w piaskownicy,

- odnowienie oznakowania ulic,

  1. Ustalenie chętnych na piknik Niepodległościowy,
  2. Propozycje zorganizowania Mikołaja dla dzieci,
  3. Zorganizowanie spotkania z radnymi Rady Miasta z naszego okręgu wyborczego,
  4. Wolne wnioski.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad.1:

Przewodniczący zwrócił się do przedstawicielki Policji o podjęcie bardziej efektywnych działań w sprawie ruchu na skrzyżowaniu Kasztanowa/Grabowa. Stanisław Kardaś zgłosił problem doświetlenia przejścia dla pieszych przy myjni na ul. Bałtyckiej. Zgłoszono także problem nieporządku wokół pojemnika na używaną odzież. Przewodniczący zgłosi te problemy do ZDZiT. Ustalono, że istnieje potrzeba ustawienia kolejnej tablicy ogłoszeń RO w okolicach kościoła przy ul. Bałtyckiej. Piotr Źródlewski i Wojciech Łukaszewicz zostali zobowiązani do zrekonstruowania tablicy ogłoszeń przy ul. Kasztanowej poprzez jej zdemontowanie, odmalowanie i ponowny montaż.

Ad.2:

Przewodniczący Rady Osiedla zwrócił uwagę członkom zespołu Informacyjno-Promocyjnego, aby wszystkie informacje istotne dla mieszkańców zamieszczane były niezwłocznie zarówno na stronie internetowej, jak również na tablicach ogłoszeń.

Ad. 3:

Przewodniczący Rady Osiedla zaproponował włączenie do składu zespołu Sportowo-Rekreacyjnego Pani Ewy Dawidczyk. Pani Dawidczyk wyraziła na to zgodę, a obecni zaaprobowali propozycję.

Ad.4:

Przewodniczący zapoznał zebranych z treścią wniosku do ZDZiT w sprawie oznakowania ulic na osiedlu. Pismo zostało złożone 22.10 2018 r., ale dotychczas nie ma jeszcze odpowiedzi.

Ad 5:

Przewodniczący poinformował zebranych, że przed wystąpieniem do ZDZiT w sprawach objętych pkt. 5 spotka się z dyrekcją ZDZiT celem uzgodnienia stanowisk i rozpatrzenia możliwości ich załatwienia.

Ad. 6:

Obecni zgłosili chętnych mieszkańców do udziału w imprezie z okazji Święta Niepodległości, która odbędzie się 10.11.2018 r. na terenie stadniny J. Kojrysa, wspólnie z mieszkańcami osiedla Redykajny i Gutkowo.

Ad 7:

Ze względu na brak sali postanowiono wstrzymać się z decyzją w sprawie Mikołaja dla dzieci.

Ad 8:

Przewodniczący zaproponował, aby po pierwszej sesji Rady Miasta zorganizować spotkanie z radnymi z naszego okręgu wyborczego. Prawdopodobnie do takiego spotkania dojdzie po Nowym Roku. Zebrani postanowili przygotować na spotkanie pytania i zagadnienia ważne dla naszego osiedla.

Ad. 9:

W wolnych wnioskach omówiono sprawę utrzymywania zieleni na placu zabaw. Postanowiono, aby nawiązać współpracę z pozostałymi Radami Osiedli i wspólnie wystąpić propozycją przejęcia tych zadań przez Gminę.

Zwrócono uwagę na konieczność zabezpieczenia lub usunięcia niebezpiecznych drzew przy kapliczce przeznaczonej do renowacji w ramach OBO.

Następnie Piotr Żródlewski omówił wyniki OBO.

Na tym zebranie zakończono.

……………………………                                                                 ……………………………

       Protokolant                                                                                           Przewodniczący                                                                                      

   Ewa Spirydowicz                                                                                 Edward Nowakowski

Zmieniony: poniedziałek, 07 stycznia 2019 11:16
 
s
© 2008 Rada Osiedla Likusy w Olsztynie | Joomla Template by vonfio.de