Imieniny i data

Dzisiaj jest: 30 Październik 2020    |    Imieniny obchodzą: Zenobii, Edmunda, Przemysawa

07

sty

Protokół 11/2018 Drukuj
Terminarz - Terminarz

Protokół NR XXVIII/2018

z zebrania Rady Osiedla LIKUSY z dnia 10.12.2018 r.

W zebraniu uczestniczyło 9 członków Rady Osiedla w.g. listy obecności. Ponadto w zebraniu uczestniczyła Dzielnicowa Kamila Bałdyga.

Zebranie otworzył Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla Józef Gołaszewski, który przywitał zebranych i zaproponował porządek obrad:

  1. Sprawy porządku i bezpieczeństwa na terenie osiedla,
  2. Zapoznanie członków Rady Osiedla z tematem spotkania z Radnymi Miasta obecnej kadencji,
  3. Sprawa imprezy Mikołajkowej,
  4. Ustalenie zapotrzebowania na artykuły biurowe, spożywcze i środki czystości,
  5. Ustalenie terminu spotkania opłatkowego,
  6. Wolne wnioski.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad.1:

Przedstawicielka Policji stwierdziła, że w ciągu ostatniego miesiąca nie wystąpiły na terenie osiedla zdarzenia wymagające interwencji. Jedynie na ulicy Grabowej ponownie pojawiły się dziki.

Ad.2:

Sprawozdanie ze spotkania z Radnymi, które odbyło się 30.11.2018 r. przedstawiła Sekretarz Ewa Spirydowicz, zapoznając zebranych z protokołem z tego spotkania.

Ad. 3:

Przewodniczący zebrania poinformował obecnych, że na imprezę Mikołajkową zgłosiło się zaledwie 6 chętnych. W związku ze zbyt niską frekwencją postanowiono odwołać imprezę, o czym mieszkańcy zostaną zawiadomieni ogłoszeniami na tablicach ogłoszeń, a także na stronie internetowej RO.

Ad.4:

Zebrani ustalili, że w chwili obecnej nie zachodzi potrzeba zakupu środków czystości oraz artykułów biurowych. Aktualny stan środków przedstawiła Skarbnik Helena Brzozowska. Środki, którymi dysponujemy w kwocie 600 zł. postanowiono przeznaczyć na zakup kawy, słodyczy i wody mineralnej na przyszłe potrzeby. Jeśli chodzi o pozostałe środki, kwotę 1600 zł postanowiono przeznaczyć na prenumeratę Gazety Olsztyńskiej oraz zorganizowanie imprezy integracyjnej z mieszkańcami oraz ognisko.

Ustalono także, że plan wydatków na przyszły rok pozostanie na dotychczasowym poziomie.

Ad 5:

Zebrani ustalili, że spotkanie opłatkowe odbędzie się po Nowym Roku.

Ad. 6:

W wolnych wnioskach Stanisław Kardaś omówił sprawę schodów z ulicy Grabowej na Bałtycką. Poinformował zebranych, że przeprowadzona została wizja lokalna z udziałem przyszłego wykonawcy oraz zlecono wykonanie projektu.

Na tym zebranie zakończono.

……………………………                                                                 ……………………………

       Protokolant                                                                                     Przewodniczący zebrania                                                                                      

   Ewa Spirydowicz                                                                                  Józef Gołaszewski

Zmieniony: poniedziałek, 07 stycznia 2019 11:20
 
s
© 2008 Rada Osiedla Likusy w Olsztynie | Joomla Template by vonfio.de